Är du patient?

Om du har en incision eller ett sår som behandlas med Avelle undertrycksbehandling finns vi här för att hjälpa dig. Om du har frågor eller bara vill veta mer om hur Avelle-systemet fungerar har vi sammanställt information som du kan ha nytta av.

Vad är sårbehandling med undertryck?

Avelle är ett specialdesignat tättslutande sårförband. Förbandet är kopplat till en liten pump som skapar ett kontinuerligt undertryck. Behandlingsmetoden kallas Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) eller sårbehandling med undertryck.

När pumpen slås på skapas ett undertryck i förbandet så att luften sugs ut och sårvätska sugs upp i förbandet. Vakuumet som uppstår ökar dessutom blodflödet till området, vilket i kombination med vätskehanteringen främjar läkning.

Kvinnlig patient, Storbritannien

“Jag opererades för bröstreduktion, men tyvärr fick jag en infektion i vänstra bröstet en månad efter operationen som ledde till ett stort öppet sår vid bröstvårtan. När jag hade träffat läkaren och sjuksköterskan valdes behandling med ett förband med undertryck för att hjälpa till med läkningen av såret”

”Ingen visste om att jag hade fått pumpen, så jag behövde inte förklara något för någon. Jag hittade på många olika sätt att gömma pumpen och gjorde en liten påse som den rymdes i. Jag tror absolut att Avelle-pumpen skyndade på läkningsprocessen för mig, och jag är väldigt tacksam för det. Jag hoppas att jag aldrig ska behöva en igen, men om det skulle hända skulle jag inte tveka att använda den.”

Avelle™ NPWT Pump

Vad är Avelle NPWT-systemet?

Avelle NPWT-systemet består av ett förband som är kopplat till en liten pump som skapar ett undertryck. Behandlingen kallas sårbehandling med undertryck, eller NPWT, som står för Negative Pressure Wound Therapy. Förbandet appliceras på såret och fästs med fixeringsremsor. Sedan kopplas förbandet till pumpen. När pumpen slås på appliceras ett undertryck på förbandet så att luften sugs ut och sårvätska sugs upp av förbandet. Tanken är att undertrycket som appliceras på såret i kombination med att sårvätskan med bakterier absorberas främjar läkningsprocessen.

 • Gult ! är en indikatorlampa för luftläckage

  Blinkar när ett luftläckage har upptäckts i systemet

Att leva med Avelle

 • Avelle-systemet är konstruerat för att främja läkning                                             Genom en kombination av vätskehanteringen i förbandet och effekten av sårbehandlingen med undertryck.
 • Enkelt att använda
  Tre indikatorlampor visar att pumpen fungerar, när pumpen behöver nya batterier eller om det är problem med systemet på grund av ett luftläckage.
 • Liten och ergonomisk
  Den lilla, lätta pumpen innebär att du kan röra dig med systemet utan större påverkan på ditt vardagliga liv.
 • Pumpen håller länge
  Engångspumpen håller i upp till 30 dagar.*
 • Förbandet kan bäras i upp till 7 dagar
  Beroende på sårtyp och hur mycket vätska som avges från såret.

Avelle NPWT-pumpen har visuella indikatorer som visar ifall pumpen fungerar korrekt. Det finns inga ljudlarm. Den gröna indikatorlampan “✓” blinkar kontinuerligt för att visa att pumpen fungerar som den ska. Avelle NPWT-pumpen har inga ljudlarm. Under användning ska användaren regelbundet kontrollera att pumpen fungerar som den ska. OM PUMPEN SLUTAR FUNGERA, KONTAKTA DIN VÅRDGIVARE ELLER VÅRDPERSONAL

Nej, du ska inte koppla ur pumpen på natten. För att säkerställa att undertrycket upprätthålls ska pumpen alltid vara ansluten till förbandet och vara påslagen. Avellegår tyst och bör inte störa dig på natten. När du ligger i sängen ska du placera pumpen på en säker plats så att den inte ramlar i golvet. Det enda tillfället när pumpen inte ska vara ansluten är när du duschar eller badar.

Ja. Hur ofta förbandet behöver bytas varierar från patient till patient och beror i hög grad på vilken typ av sår du har och hur mycket vätska det producerar. I vissa fall kan ett förband sitta på i upp till 7 dagar, i andra fall måste det bytas tidigare. Behandlingsansvarig talar om när det är dags att byta förbandet. Du kan känna ett visst obehag under förbandsbytena. Tala i så fall om det för den som byter förbandet.

Du kan ta en snabb dusch, men undvik att spruta vatten direkt på förbandet och sänk inte ner det i vatten. Kom ihåg att koppla från pumpen innan du duschar. Det finns anvisningar om hur du ska göra i patientguiden längst ner på sidan. Placera pumpen på ett säkert, torrt ställe medan du duschar och anslut den igen när du har duschat klart och torkat dig. Om du har problem med att ansluta eller återansluta pumpen, kontakta din vårdgivare eller vårdpersonalen.

Ja. Använd en urvriden, mjuk och luddfri duk med mild tvållösning och torka av pumpen. Eller så kan du använda ett icke-brandfarligt desinfektionsmedel om pumpen har kommit i kontakt med kroppsvätskor.

Det är lätt att byta de 3 AAA-batterierna. Håll först ner den blå knappen i 3 sekunder tills pumpen slår av. Ta bort batteriluckan, ta ur de gamla batterierna, sätt i nya batterier och sätt tillbaka batteriluckan. Indikatorlamporna blinkar om du har satt i batterierna rätt.

Det avgör din vårdgivare eller vårdpersonalen, eftersom det beror på ditt sår. Men samma förband kan sitta på i upp till 7 dagar, och pumpen kan användas i upp till 30 dagar.*

The lights on the pump will indicate if there is an issue:

 • If the yellow “” indicator light starts to flash the batteries must be replaced within 24 hours. Press the blue button for 3 seconds to switch on the pump and replace the batteries.
 • Press the blue button for 3 seconds to switch on and you will see the green “✓“ indicator light start to flash to confirm NPWT has re-started. If batteries are not changed within 24 hours the pump will automatically turn off ceasing therapy, and the yellow “” indicator will flash until the blue button is pressed.
 • If the yellow “!” indicator light starts to flash when there is an air leak from the dressing and the pump cannot apply NPWT. The pump will turn off after 30 seconds. Ensure the dressing is properly stuck down and smooth out any creases in the dressing border and fixation strips where there may be a leak. Also check the tubing connectors are tightly fastened together.
 • Then press the blue button for 3 seconds to re-start NPWT and the green “✓” indicator light will start to flash. If the yellow “!” indicator light starts to flash again, repeat the process of smoothing out any creases and press the blue button. If you see the flashing yellow “!” indicator light again, you should contact your healthcare professional as your dressing may need changing.

Tack vare den rundade ergonomiska formen kan du bära Avelle NPWT-pumpen i fickan, eller så kan du använda den särskilda AvelleNPWT-transportväskan. Pumpen får inte fästas direkt mot huden och ska kontrolleras ofta så att den fungerar som den ska.

Om ingen av indikatorlamporna blinkar ska du trycka på den blå knappen i 3 sekunder. Om pumpen inte startar igen, och om ingen av indikatorlamporna blinkar, ska du pröva att byta batterierna. Om pumpen inte startar igen fastän du både har tryckt på den blå knappen och bytt batterierna men de två gula indikatorlamporna “!” och ” ” blinkar omväxlande har pumpen gått över sin livstid på 30 dagar och du behöver en ny pump. Kontakta vårdpersonalen.

Vänd dig i första hand till vårdpersonalen om du har frågor om såret eller behandlingssystemet. Du kan också ladda ner vår patientinformationsguide med mer information om Avelle NPWT-systemet.

Varningar

Varningar och försiktighet

Försiktighetsåtgärder/Varningar – Patienterna ska informeras om följande och ska genast kontakta vårdgivaren eller vårdpersonalen i följande fall:
 • Om de upplever irritation eller ökad smärta.
 • Om sårvätska läcker från förbandet.
 • Om de ser tecken på blödning.
 • Om huden runt såret blir röd, varm eller börjar göra ont.
 • Om förbandet lossnar eller ramlar av.
 • Om pumpenheten skadas.
 • Utför inte underhåll medan pumpen är igång, t.ex. rengöring.
 • Utsätt inte pumpen för direkt solljus och direkt värme.
 • Fäst inte pumpen mot huden.
 • När du duschar ska du koppla bort Avelle NPWT-pumpen från förbandet och inte duscha direkt på förbandet eller sänka ner det i vatten. Pumpenheten har testats och klassificerats som IP22, vilket innebär att den inte skadas eller blir osäker om den av misstag utsätts för vertikalt eller nästan vertikalt droppande vatten och är skyddad mot fasta föremål större än 12,5 mm, t.ex. ett finger.
 • Håll pumpenheten fri från damm och ludd och utom räckhåll för barn, husdjur och skadedjur.

Resurser

Avelle patientbroschyr

Information till patienter Om du använder Avelle ska du ladda ner broschyren och läsa den noga. Den innehåller ingående information om allt som tas upp på denna sida och även annat som kan vara bra att veta.

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361