Avelle NPWT -system

Avelle NPWT-systemet lämpar sig för sår med små och måttliga mängder sårvätska. Exempel:

 • Svårläkta sår (t.ex. bensår och trycksår)
 • Akuta sår, t.ex:
  • Traumatiska sår
  • Rupterade sår
  • Hudtransplantat och andra tagställen
  • Kirurgiskt slutna incisioner

 

Med Hydrofiber® -teknologin som är särskilt utvecklad för NPWT ger Avelleen optimal balans mellan absorption och utsläpp av vattenånga som skapar en fuktig sårläkningsmiljö.

Varför AVELLE?

Det enda NPWT-systemet som kombineras med Hydrofiber® -teknologi

Utmaningen vid behandling av kirurgiska incisioner, akuta och kroniska sår är att sårmiljöns fysiologiska egenskaper förändras och kräver en yta som anpassar sig efter det. Rätt kombination av NPWT-pump och -förband kan göra hela skillnaden för sårläkningen och patientens återhämtning.

Det är därför vi har utvecklat Avelle– som sammanför två beprövade sårläkningsmetoder i ett enda system: NPWT och Hydrofiber®-teknologi. Avelleverkar synergistiskt och ger dina patienter både de beprövade fördelarna med NPWT och en optimal fuktig sårläkningsmiljö tack vare Hydrofiber® -teknologin.

 • Optimal balans

  Hydrofiber®-teknologin ger en optimal balans mellan total absorption och utsläpp av vattenånga för att skapa en fuktig sårläkningsmiljö.

 • Bevisad effekt

  Avelle har visats leverera kontinuerligt undertryck på 80 mmHg (±20 mmHg) till sårbädden i upp till 30 dagar.*

I en multicenter-utvärdering med 92 patienter som behandlades med AvelleNPWT-systemet bedömde vårdpersonalen Avellepå följande sätt:1

96%

mycket lätt eller lätt att applicera systemet

90%

mycket hög eller hög förbandskomfort

89%

mycket lätt eller lätt borttagning av förbandet

82%

reducerad sårstorlek

96%

av vårdpersonalen skulle rekommendera Avelle NPWT-systemet

Hydrofiber® -teknologi

Förbandsteknologin har stor betydelse för sårläkningen

Traditionella sårkontaktlager av skum, gasbinda eller perforerad silikon ger en passiv kontaktyta mot såret och överför bara undertrycket och sårvätska. De här materialen har begränsad förmåga att anpassa sig till och formas efter sårytan. Därför kan de medföra att fri vätska med bakterier och biofilm är i kontakt med såret.2,3

Hydrofiber®-teknologi: ett sårkontaktlager som anpassar sig efter sårytan

Hydrofiber® -teknologin består av höggradigt ren cellulosa som har omvandlats kemiskt till den gelbildande fibern karboximetylcellulosa (CMC) som bibehåller sin struktur och integritet i gelform. Det mjuka och absorberande materialet har ett antal specialegenskaper som främjar sårläkning:

 • Binder in sårvätska och bakterier4-6,+ för att skydda huden runt såret och reducera maceration.7,8,+

 • Följer sårbäddens mikrokonturer vilket minimerar dead space där bakterier kan växa9,+

 • Reagerar på sårmiljön genom att bilda en sammanhängande gel, vilket minskar smärtan vid förbandsbyten.10-12,+

Utvecklat för att optimera NPWT

Hydrofiber®-teknologin är speciellt utvecklad för att främja sårläkning och har utvecklats till ett antal produkter för att hantera utmaningarna vid behandling av både sår och incisioner. Idag finns Hydrofiber®-teknologin i våra förbandsserier AQUACEL®, AQUACEL® Foam, AQUACEL® Surgical och Avelle NPWT.

ConvaTec har bidragit till att förbättra patientutfallen inom vården i över 20 år, och patienter har kunnat återvända till ett normalt liv med hjälp med hjälp av Hydrofiber®-teknologi – globalt beprövad och pålitlig.

Hydrofiber® teknologi

Den gelande effekten av Hydrofiber® Teknologi

Det interaktiva Avelle NPWT-förbandet

Sårkontaktlagret med Hydrofiber® -teknologi och de inre lagren i Avelle NPWT-förbandet är speciellt utformade i en håldesign för att undertryck ska kunna överföras till såret.+Så här fungerar förbandets lager i en unik följd som gör att undertryck kan överföras samtidigt som en fuktig sårmiljö skapas vilket främjar läkningen i upp till 7 dagar:13

 • Perforerade häftande kanter av silikon

  Håller förbandet på plats men ger samtidigt en skonsam borttagning. Silikonkanterna på förbandet kan omplaceras om det inte sluter tätt vid första appliceringen

Avelle NPWT Pump

Avelle NPWT pump är liten och lätt och avsedd för engångsbruk, levererar 80mmHg (±20 mmHg) till incisionen eller såret genom endast en knapptryckning. Med en livslängd på upp till 30 dagar* ger Avelle NPWT pumpen en flexibilitet för korta eller utökade behandlingar utöver 7 dagar och kan handhas av olika vårdinrättningar.

 • Upp till 30-dagars livslängd*

  30 dagars* behandling med NPWT möjliggör fler förbandsbyten och undviker veckovisa pumpbyten.

 • Ergonomisk och enkel att använda

  Liten storlek och ergonomisk designen gör att den passar bra i en ficka och har endast en funktionsknapp.

 • 80 mmHg (±20 mmHg)

  Kontinuerlig behandling ges genom förbandet med Hydrofiber® Teknologi.

 • Kliniskt kostnadseffektiv

  En hälsoekonomisk lösning jämfört med produkter avsedda för 7 dagar.

Kostnadseffektivt under 30 dagar*

AvelleNPWT-pumpen kan leverera NPWT-behandling i upp till 30 dagar*och erbjuder därmed en kostnadseffektiv lösning.

 • AvelleNPWT-pump: 30 dagars livslängd.
 • PICO- och PICO 7 NPWT-pumpar: 7 dagars livslängd.

Jämfört med 7- eller 14-dagarsalternativ:

 • AvelleNPWT-pumpen har en livslängd på 30 dagar, vilket ger flexibilitet för förlängd ciNPTW- eller NPWT-behandling.
 • Det går att göra flera förbandsbyten utan att pumpen behöver bytas varje eller varannan vecka. Det hjälper till att hålla behandlingskostnaderna nere.
 • Avelle NPWT-förband levereras i separata förpackningar för enkel lagerhantering och minimalt spill.
Ta hjälp av den läkande kraften hos AvelleNPWT-systemet
Vill du prata med oss om hur Avellekan hjälpa dig att uppnå bättre patientresultat? Boka ett besök från en ConvaTec-representant för att få veta mer.

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361