Sårbehandling

Akuta och kroniska sår innebär en betydande börda för det globala hälso- och sjukvårdssystemet och ökar genom faktorer så som åldrande befolkning, fetma och diabetes. Infektioner, amputationer och mortalitet som en följd av ett sår blir allt vanligare men går att undvika med korrekt diagnos och tidig, korrekt behandling.1

Bättre sårvård, inklusive effektivare diagnoser, behandling och förebyggande av sårkomplikationer hjälper till att minimera behandlingskostnaderna.2

 • 4 miljoner

  Årlig incidens av sår i EU

 • 6 650 EUR

  Genomsnittskostnad för ett bensår i EU

 • 2.2 miljoner

  Patienter som behandlats för ett akut eller kroniskt sår av NHS mellan 2012 och 2013, till en kostnad av 4,5–5,2 miljarder brittiska pund

 • 10 000 EUR

  Genomsnittskostnad för ett fotsår i EU

 • 2-4%

  av EU:s sjukvårdsbudget spenderas på ben- och fotsår.

Det är dyrt att behandla sår:2,3

 • 85%

  alla amputationer föregås av sår

 • Fördröjd läkning

 • 5 års

  dödlighet efter amputation

 • Försämrad livskvalitet

Konsekvenserna kan ha stor betydelse för patienternas liv:1,4

Förbättra läkningsresultaten med NPWT engångspump

Traditionellt bestod behandlingen av kroniska och akuta sår med NPWT av ett skum- eller gasvävsförband som anpassades efter sårets storlek och sedan anslöts till en stor uppladdningsbar pumpenhet med behållare.

Tack vare de senaste årens tekniska framsteg har NPWT blivit mer diskret, mindre störande för patienterna och mer lättillgängligt – vilket betyder att fler patienter kan få nytta av en snabbare läkning av komplexa sår.

Verkningsmekanism för NPWT har många fördelar för ett öppet sår:5,6

 • Minskar vävnadsödem
 • Sårkontraktion via applicerat tryck
 • Ökad perfusion
 • Stimulerar angiogenes
 • Bildande av granulationsvävnad.

Avelleger dig alla fördelar med NPWT i en liten, portabel, engångspump med ett allt-i-ett-förband med Hydrofiber-teknologi som ger mindre problem i vardagen och minimerar patienternas begränsningar för rörlighet.

Det går att förbättra resultaten vid akuta och kroniska sår genom att välja rätt NPWT-system.

Så här ger AvelleNPWT-systemet stöd för sårbehandling:

 • Enkel applicering

  Allt-i-ett-förband som finns i många storlekar som passar för sår på olika delar av kroppen.

 • Hydrofiber®-teknologi

  Omvandlas till gel vid kontakt med sårvätska och låser in bakterier så att de hålls borta från huden runt såret.

 • Patientkomfort

  Liten, bärbar pump som gör att patienterna kan främja sårläkningen genom att hålla sig fysiskt aktiva.

 • NPWT

  Har bevisats leverera 80mmHg kontinuerligt till sårbädden

 • 30 dagars livslängd för pumpen

  En pump för upp till 30 dagars behandling* innebär att man slipper byta pump varje eller varannan vecka som behövs vid alternativa NPWT-enheter för engångsbruk.

 • 7 dagars användningstid

  Beroende på mängden sårvätska kan Avelle NPWT-förband sitta kvar i upp till 7 dagar, vilket gör det lättare att optimera förbandsbytena.

 • Sårskydd

  Ger en barriär mot virus och bakterier och är duschsäker.

Avelle NPWT System – algoritm för sårbehandling

Avelle™ NPWT Systemet är tänkt att användas för sår med liten eller måttlig mängd sårvätska och kan för djupare sår upp till 2cm kombineras med AQUACEL® Extra eller gasvävskompress. Avelle™ NPWT Systemet kan vid behov användas samtidigt som kompressionsbehandling.

Följande steg bör tas för att säkerställa att patienten och såret är lämpligt för behandling med Avelle™ NPWT Systemet.

Fallstudier

Läs några av de många framgångshistorierna om AvelleNPWT för flera kirurgiska indikationer och svårbehandlade sår.

Ta hjälp av den läkande kraften hos Avelle NPWT-systemet
Vill du prata med oss om hur Avelle kan hjälpa dig att uppnå bättre patientresultat? Boka ett besök från en ConvaTec-representant för att få veta mer.

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361