Tillbaka till För incisioner

Fallstudie

Venösa bensår – 56 dagars behandling

Patient
  • En kvinna med ett venöst bensår som hon hade haft i 7 år.
Sår
  • Såret hade tidigare behandlats med AQUACEL Extra- och AQUACEL Foam-förband och kompressionslindor.
  • Den 7 juni 2017 applicerades Avelle NPWT-systemet med ett förband på 16 cm x 21 cm. Före applicering av förbandet mätte såret 6,5 cm x 4,5 cm x 0,25 cm, utsöndrade måttlig mängd med sårvätska och granulerade. Huden runt såret bedömdes vara frisk.
Behandling och resultat
  • Efter 19 förbandsbyten, ett byte av pump och 56 dagars behandling hade såret läkt tillräckligt för att behandlas med AQUACEL Extra och AQUACEL Foam.
  • Patienten upplevde ingen smärta vid appliceringen av systemet eller under användningstiden och endast lite smärta (poäng 1 på EVA-skalan) vid borttagning av förbandet.
  • I slutet av utvärderingsperioden hade mängden av granulationsvävnad i sårbädden ökat och status på både såret och huden runt såret hade förbättrats.

Figur 1

Figur 2

Nästa fallstudie:: Sluten kirurgisk incision – 10 dagars behandling

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361