Tillbaka till För incisioner

Fallstudie

Sluten kirurgisk incision – 6 dagars behandling

Patient
  • 35-årig kvinna
  • Bröstcancerpatient fick genomgå en hudsparande mastektomi, excision av axillär lymfknuta och omedelbar bröstrekonstruktion med hjälp av en autolog latissimus dorsi-lambå.
Sår
  • Den kirurgiska incisionen var 15 cm lång, sydd i lager och avslutad med en resorberbar subkutikulär sutur.
  • Den omgivande huden hade en lilaaktig ton (figur 1).
Behandling och resultat
  • AvelleNPWT-systemet applicerades på det dorsala såret i slutet av operationen.
  • På grund av närheten till dränaget var den största utmaningen under de 2 första dagarna efter operationen att hålla förbandet tätt. Avelle NPWT-förbandet byttes dag två med porten i paravertebralt läge.
  • På dag 6 behövdes inte dränaget längre och togs bort. Patientens NPWT-behandling avslutades också och alla tecken på nedbytning av den omgivande huden hade försvunnit (figur 2). Efter utskrivningen behandlades såret med ett skumförband med Hydrofiber-teknologi i 5 dagar, därefter fick det vara utan förband.
  • Tack vare den portabla Avelle NPWT-pumpen och det tunna förbandet kunde patienten hålla sig rörlig, duscha och klä sig som vanligt.

Figure 1: Avelle NPWT System application

Figure 2: End of NPWT Therapy

Nästa fallstudie:: Sluten kirurgisk incision – 10 dagars behandling

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361