Tillbaka till För incisioner

Fallstudie

Sluten kirurgisk incision – 10 dagars behandling

Patient
  • 45-årig kvinna.
  • Bröstcancerpatient – mastektomi med omedelbar bröstrekonstruktion med hjälp av en total latissimus dorsi-lambå.
Sår
    • 21 cm kirurgisk incision. Hud försluten med resorberbara subkutikulära suturer.
    • Såret rupturerade och mättes till (L) 6 cm x (B) 2 cm med omfattande underminering.
Behandling och resultat
  • AvelleNPWT-system med förbandet på 12x31cm sattes dag 2, förbandet byttes på dag 5, 7 och 10 efter operationen, då NPWT-avbröts.
  • Såret uppvisade förbättring med mått på (L) 6 cm x (B) 1,5 cm, sårvätskan i dränet var stabilt. Såret hade torkat upp; död vävnad hade debriderats och huden runt såret var mindre röd.

Figur 1: Dag 1

Figur 2: Avelle NPWT-förband in situ

Figur 3: Postoperativt dag 7

Nästa fallstudie:: Sluten kirurgisk incision – 6 dagars behandling

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361