Tillbaka till För incisioner

Fallstudie

Rupturerat sår på nedre extremitet – 16 dagars behandling

Patient
  • 66-årig man.
  • Presenterade med följande komorbiteter: filariasis, kroniskt regionalt smärtsyndrom, kronisk njursjukdom, osteoartrit, lungembolism och Waldenströms makroglobulinemi.
Sår
  • Såret var en följd av en traumatisk skada som efter bildandet av ett hematom krävde kirurgisk debridering och förslutning med sutur. Efter operationen rupturerade såret vilket ledde till en hudtransplantation som sedan misslyckades. Ävenenandra transplantation misslyckades.
  • Vid initial bedömning mätte såret 23 cm x 4 cm x 0,5 cm. Sårbädden utgjordes av ungefär 95 % granulation och 5 % fibrin (figur 1).
  • Patienten upplevde den sårassocierade smärtan som 6 (med en skala 1-10 där 0 = ingen smärta och 10 = värsta tänkbara smärta).
Behandling och resultat
  • Patienten fick sammanlagt 16 dagars NPWT-behandling under vilken sårläkningen framskred och patientens smärtnivå minskade i linje med läkningen: från 6 till 2. Endast en pump behövdes för behandlingen, vilket innebar en fördel jämfört med andra tillgängliga NPWT-system för engångsbruk.
  • Såret svarade snabbt med en påtaglig minskning av sårdjupet.
  • Trots flera komorbiditeter läkte såret underifrån och uppåt och sårkanterna drogs snabbt ihop.
  • Avelle NPWT-systemet supporterade läkningen av ett komplext statiskt sår hos en patient med många komorbiditeter.
  • Kontaktlagret med Hydrofiber®-teknologi i Avelle NPWT-förbandet gav en vätskehantering som förhindrade lateral spridning av sårvätska till huden runt såret

Figur 1: Sår dag 1

Figur 2: Sår dag 7

Figur 3: Sår dag 18 efter avbrott i NPWT.

Nästa fallstudie:: Sluten kirurgisk incision – 10 dagars behandling

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361