Tillbaka till För incisioner

Fallstudie

Rupturerad kirurgisk incision – 30 dagars behandling

Patient
  • 54-årig kvinna.
  • Patienten genomgick plastikkirurgi för medialt lårlyft.
Sår
  • Ruptur av operationssåret efter att patienten ramlat. Såret var lokaliserat till inguinal vecket. Patienten var rörlig, rörde sig normalt och utsatte den skadade vävnaden för kontinuerlig spänning och rörelse.
  • Såret mätte 4x22 cm (figur 1) och innehöll nekrotisk vävnad.
  • Efter debridering kvarstod nekrotisk vävnad och fibrin (figur 2) med riklig mängd sårvätska och förekomst av infektion.
  • Underminerade kanter med avlossning av vävnad som en följd av traumat.
Behandling och resultat
  • Avelle NPWT-system applicerades initialt med 12x31 cm förband som byttes två gånger i veckan med sammanlagt 11 förbandsbyten.
  • Det anatomiska stället var utmanande eftersom det var svårt att applicera förbandet på grund av veck i huden runt såret och hår som gjorde det svårt att upprätthålla vakuum.
  • Trots den påfrestning förbandet utsattes för och tack vare den hydrofila ytan hanterade Avelle sårvätskan bra och kunde sitta kvar på såret länge även utan undertryck. Andra portabla engångsprodukter med undertryck skulle haft svårt att förhindra maceration av huden runt såret. En ytterligare utmaning var att patienten var i rörelse, eftersom hon levde som vanligt, och detta skapade stora problem med att upprätthålla vakuumet.

Figur 1

Figur 2

Figur 3. Start av behandling med Avelle NPWT-systemet

Figur 4 – Förbandsbyte

Figur 5 – Dag 18

Figur 6 – Avslutande av behandling med Avelle NPWT-system

Nästa fallstudie:: Sluten kirurgisk incision – 10 dagars behandling

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361