Tillbaka till För incisioner

Fallstudie

Rupturerad kirurgisk incision – 28 dagars behandling

Patient
  • 35-årig kvinna.
  • Patienten hade genomgått elektiv bukplastik.
Sår
  • Såret hade börjat rupturera längst till vänster av bukplastiken.
  • Små sår, det största 1,2 cm x 0,8 cm x 1,1 cm med en noterad underminering på 1,8 cm (figur 2).
  • Diagnostiserat som fettnekros.
Behandling och resultat
  • Patienten behandlades med Avelle NPWT-systemet i 28 dagar med 4 förbandsbyten.
  • Sårvätskan hade hanterats framgångsrikt och huden runt såret var hel och frisk.
  • Såret hade minskat i storlek och behövde bara ett enkelt, inert förband.
  • Såret fortsatte läka till fullständig slutning.
  • Patienten och vårdpersonalen var nöjda med resultatet.

Figur 1: 5 veckor efter operation, ökad sårvätska och rodnad.

Figur 2: Ruptur längst till vänster på bukplastiken.

Figur 3: 7 dagar efter Avelle NPWT-appliceringen – undermineringen läkt.

Figur 4: Största rupturerade området med 100% ren granulationsvävnad

Figur 5: Hantering av sårvätska med Avelle NPWT-förband med Hydrofiber®-teknologi.

Figur 6: Kirurgisk incision läkt till fullständig slutning.

Nästa fallstudie:: Sluten kirurgisk incision – 10 dagars behandling

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361