Tillbaka till För incisioner

Fallstudie

Höftledsbyte – 4 dagarsbehandling

Patient
  • 69 -årig kvinna.
  • Inlagd för total höftproteskirurgi.
  • Komorbiditeter med bland annat kronisk anemi och typ 2-diabetes.
  • BMI över 35.
Sår
  • Den inledande operationen gick bra utan noterade problem och patienten skrevs ut till hemmet med AQUACEL® Surgical-förband och ordinerades Dabigatran (VTE-profylax).
  • 9 dagar senare upplevde patienten smärta och utsöndring från såret.
  • När patienten bedömdes på kliniken dag 9 (figur 1) var såret ömt och lätt vätskande.
Behandling och resultat
  • Avelle NPWT-systemet applicerades dag 9 och Dabigatran sattes ut.
  • Incisionen bedömdes 4 dagar senare (figur 2) och var då ren, torr och utan blåmärken.

Figur 1

Figur 2

Nästa fallstudie:: Sluten kirurgisk incision – 10 dagars behandling

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361