Tillbaka till För incisioner

Fallstudie

Bensår med blandad etiologi – 7 dagars behandling

Patient
  • 84-årig man med blandade arteriella och venösa bensår som han hade haft i flera månader.
Sår
  • Såret hade tidigare behandlats med AQUACEL-förband.
  • Den 7 november 2017 gjordes en pinch-graft på patienten varefter Avelle NPWT-systemet applicerades med ett förband på 16 cm x 21 cm. Före appliceringen av förbandet mätte såret 8 cm x 7,5 cm och bestod till 30 % av fibrös vävnad och 70 % granulerande vävnad.
Behandling och resultat
  • Efter 7 dagar med undertrycksbehandling och 2 förbandsbyten hade såret läkt tillräckligt för att behandlas med ett skumförband.
  • Patienten upplevde smärta av grad 2 (EVA-skalan) vid applicering av undertryck och borttagning av förbandet.
  • Ingen smärta upplevdes under användningstiden. I slutet av undertrycksbehandlingen hade 80 % av den utstansade huden fäst, vilket är mer än vad som normalt uppnås med traditionell behandling.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Nästa fallstudie:: Sluten kirurgisk incision – 10 dagars behandling

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361