Hantering av incisioner

I takt med att antalet kirurgiska ingrepp ökar varje år utvecklar ett betydande antal patienter infektioner i operationsområdet (SSI:er) och andra incisionsrelaterade komplikationer som utgör ett hot mot operationsresultaten. SSI:er kan leda till komplikationer med läkningen: hematom, serom och sårrupturer som är associerade med ökad morbiditet och ökade hälsorelaterade kostnader och har betydande konsekvenser för både vårdgivare och patienter.

Undertrycksbehandling av slutna incisioner (ciNPWT) har nu framkommit som ett profylaktiskt alternativ för att minska risken för kirurgiska komplikationer.

ConvaTecs kirurgiska produkter med Hydrofiber®-teknologi kan hjälpa dig klara utmaningen med att förebygga kirurgiska komplikationer.

 • 21,8%

  av alla sjukvårdsrelaterade infektioner är SSI:er1

 • 5 886 EUR

  Mediankostnaden per patient i samband med en SSI3

 • x2

  Nästan fördubblade sjukvårdskostnader på grund av SSI:er4

 • 500 000

  personer drabbas av SSI:er inom EU varje år2

 • 19 miljarder EUR

  Kostnader för SSI:er i EU varje år2

Incisionskomplikationer kan vara dyra:

 • 10 dagar

  Uppskattad förlängning av inläggningstiden på grund av SSI:er2

 • x3

  Tredubblad mortalitet5

 • x5

  Ökad sannolikhet för att läggas in på nytt 4

Konsekvenser av SSI:er för hälso-och sjukvårdssystemen och patienterna:

Utnyttja kraften hos undertrycksbehandling av slutna incisioner för att undvika följderna av SSI:er

Adapted from: World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT. Wounds International, 2016 s. 19

Effekten av NPWT på kirurgiska incisioner6

Verkningsmekanismen för NPWT av kirurgiska incisioner har flera fördelar:7

 • Minska spänningen vid incisionens snitt
 • Minska ödem
 • Ge en lufttät försegling

Så här supporterar AvelleNPWT-systemet slutna incisioner:

 • Enkel applicering

  Allt-i-ett-förband som finns i flera storlekar som passar för många olika kirurgiska specialområden och tillämpningar.

 • Hydrofiber® -teknologi

  Omvandlas till gel vid kontakt med sårvätska och låser in bakterier så att de hålls borta från huden runt såret.

 • Patientkomfort

  Liten, bärbar pump som gör att patienterna kan hålla sig fysiskt aktiva och bidrar därmed till att främja sårläkningen.

 • Skydd av incisionen

  Ger en duschsäker barriär mot virus och bakterier.

 • NPWT

  Levererar kontinuerlig behandling av incisionen med 80mmHg .

 • 30 dagars livslängd för pumpen

  30 dagar med NPWT ger möjlighet till många förbandsbyten utan att pumpen behöver ersättas en gång i veckan.

ConvaTecs kirurgiska lösningar

Välj ConvaTec för postoperativ sårhandläggning med Hydrofiber® -teknologi.

ConvaTec - ditt val för postoperativ sårbehandling som drivs av Hydrofiber® Teknologi.
ConvaTec är ett ledande globalt medicintekniskt företag med ett specialiserat utbud av produkter inom sårbehandling baserat på Hydrofiber® Teknologi och den utökade möjligheten med behandling av slutna incisioner med undertrycksbehandling. Genom att använda sig utav vår guide för kirurgiska lösningar kan du riskbedömma dina patienter och välja rätt postoperativa förband vid rätt tillfälle för att minska risken för kirurgiska komplikationer (SSI:er) och förbättra de postoperativa resultaten.

Fallstudier

Läs några av de många framgångshistorierna om AvelleNPWT för många kirurgiska indikationer och svårbehandlade sår.

Ta hjälp av den läkande kraften hos AvelleNPWT-systemet
Vill du prata med oss om hur Avellekan hjälpa dig att uppnå bättre patientresultat? Boka ett besök från en ConvaTec-representant för att få veta mer.

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361