Back to Kontrola rany

Studium przypadku

Zamknięta rana operacyjna – leczenie trwające 10 dni

Pacjent
  • 45-letnia kobieta
  • Pacjentka z rakiem piersi – po mastektomii z natychmiastową rekonstrukcją piersi z użyciem płata LD z mięśnia najszerszego grzbietu
Rana
    • Rana chirurgiczna o długości 21 cm, zamknięta wchłanialnymi szwami podskórnymi.
    • Rana uległa rozejściu - jej długość wynosiła 6 cm, a szerokość 2 cm, ze znacznym podminowaniem brzegów rany.
Postępowanie i wyniki
  • System NPWT Avelle z opatrunkiem o rozmiarach 12x31 cm został założony w drugim dniu po operacji. Opatrunek zmieniano w piątym, siódmym oraz dziesiątym dniu po operacji kiedy to leczenie przy pomocy NPWT Avelle zostało zakończone.
  • Stwierdzono poprawę stanu rany, której długość wynosiła 6 cm, natomiast szerokość 1,5 cm. Poziom płynu wysiękowego w drenie pozostawał stabilny. Rana uległa zaschnięciu. Martwą tkankę usunięto chirurgicznie, a fioletowa barwa skóry wokół rany nieco zbladła.

ilustracja 1: Piewszy dzień

ilustracja 2: Założony opatrunek do NPWT Avelle

ilustracja 3: Siódmy dzień po operacji

Następny przypadek:: Owrzodzenie kończyny dolnej o mieszanej etiologii – leczenie trwające 7 dni

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL and Sensi-Care są znakami handlowymi Convatec Inc. Wszelkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

©2022 Convatec Inc.

AWC/02/10/2020