Back to Kontrola rany

Studium przypadku

Rana operacyjna z rozejściem się jej brzegów w kończynie dolnej – leczenie trwające 16 dni

Pacjent
  • 66-letni mężczyzna
  • U chorego występowały choroby współistniejące takie jak: filarioza, zespół przewlekłego bólu miejscowego, przewlekła choroba nerek, choroba zwyrodnieniowa stawów, zatorowość tętnicy płucnej oraz makroglobulinemia Waldenströma
Rana
  • Rana powstała wskutek urazu i po powstaniu krwiaka wymagała chirurgicznego opracowania, a następnie zamknięcia przez zszycie. Po zabiegu operacyjnym doszło do rozejścia się rany i konieczne było przeprowadzenie przeszczepu skóry. Przeszczep zakończył się niepowodzeniem. Drugi przeszczep również był nieudany.
  • W czasie oceny wyjściowej wymiary rany wynosiły: 23x4x0,5 cm. Około 95% łożyska rany stanowiła tkanka ziarninowa, a 5% tkanka martwicza rozpływna (ilustracja 1).
  • Pacjent oceniał nasilenie bólu związanego z raną na poziomie 6 punktów (w skali od 0 do 10, gdzie 0 = brak bólu, a 10 = ból o największym możliwym nasileniu).
Postępowanie i wyniki
  • U pacjenta stosowano NPWT przez okres szesnastu dni, w czasie których rana goiła się oraz występujący u pacjenta poziom bólu uległ zmniejszeniu z 6 do 2, co odpowiadało postępowi w procesie gojenia się rany. W całym okresie leczenia wykorzystano tylko jedną pompę, co stanowi o przewadze zastosowanego systemu nad innymi dostępnymi jednorazowymi systemami do podciśnieniowej terapii ran. Terapia przyniosła szybki efekt, o którym świadczyła znacząca redukcja głębokości rany.
  • Pomimo chorób współistniejących, proces gojenia postępował od łożyska rany ku górze. Brzegi rany szybko zbliżały się do siebie.
  • System NPWT Avelle™ przyczynił się do poprawy stanu trudno gojącej się rany u pacjenta z wieloma chorobami współistniejącymi.
  • Technologia Hydrofiber® zastosowana w opatrunku z użytym z systemem NPWT Avelle™ pozwoliła kontrolować wysięk, zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się na boki na skórę wokół rany.

ilustracja 1: Rana w pierwszym dniu

ilustracja 2: Rana w siódmym dniu

ilustracja 3: Rana w szesnastym dniu - zakończenie stosowania NPWT

Następny przypadek:: Owrzodzenie kończyny dolnej o mieszanej etiologii – leczenie trwające 7 dni

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL and Sensi-Care są znakami handlowymi Convatec Inc. Wszelkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

©2022 Convatec Inc.

AWC/02/10/2020