Back to Kontrola rany

Studium przypadku

Rana operacyjna z rozejściem się jej brzegów – leczenie trwające 28 dni.

Pacjent
  • 35-letnia kobieta
  • U pacjentki przeprowadzono planową operację plastyczną brzucha
Rana
  • Brzegi rany zaczęły się rozchodzić po lewej stronie miejsca operacji.
  • Stwierdzono występowanie małych ran o wielkości otworów jak po ukłuciu szpilką, przy czym wymiary największej wynosiły 1,2x0,8x1,1 cm z podminowaniem mierzącym 1,8 cm (ilustracja 2)
  • Stan ten rozpoznano jako martwicę tkanki tłuszczowej
Postępowanie i wyniki
  • Pacjentka była leczona systemem NPWT Avelle™ z czterema zmianami opatrunku przez 28 dni
  • Poziom wysięku był z powodzeniem kontrolowany, a skóra wokół rany pozostała nienaruszona i zdrowa. Wielkość rany uległa zmniejszeniu.
  • Rana zmniejszyła się i nie było konieczności wypełniania jej dodatkowym opatrunkiem. Na tym etapie leczenie wymagało jedynie stosowania prostego, nieaktywnego opatrunku.
  • Proces gojenia się rany postępował aż do całkowitego jej zamknięcia
  • Pacjentka i personel medyczny byli zadowoleni z wyniku leczenia

ilustracja 1: Zwiększona ilość wysięku i zaczerwienienie pięć tygodni po operacji

ilustracja 2: Rozejście się brzegów rany po lewej stronie miejsca operacji

ilustracja 3: Podminowanie uległo wygojeniu po siedmiu dniach stosowania systemu NPWT Avelle™

ilustracja 4: Największy obszar rozejścia się brzegów rany ze 100% czystą tkanką ziarninową.

ilustracja 5: Kontrola wysięku za pomocą opatrunku NPWT Avelle™ w technologii Hydrofiber® 

ilustracja 6: Rana pooperacyjna uległa wygojeniu do całkowitego zamknięcia się rany

Następny przypadek:: Owrzodzenie kończyny dolnej o mieszanej etiologii – leczenie trwające 7 dni

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL and Sensi-Care są znakami handlowymi Convatec Inc. Wszelkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

©2022 Convatec Inc.

AWC/02/10/2020