Back to Kontrola rany

Studium przypadku

Owrzodzenie żylne kończyny dolnej – leczenie trwające 56 dni

Pacjent
  • Pacjentka z owrzodzeniem żylnym kończyn dolnych trwającym 7 lat
Rana
  • Uprzednio ranę leczono przy użyciu opatrunku AQUACEL® Extra™, opatrunku piankowego AQUACEL® Foam oraz bandaży kompresyjnych.
  • W dniu 7 czerwca 2017 r. rozpoczęto stosowanie systemu NPWT Avelle™ z opatrunkiem o wielkości 16x21 cm. Przed założeniem opatrunku wymiary rany wynosiły 6,5x4,5x 0,25 cm; poziom wysięku był umiarkowany, a w łożysku rany obecna była tkanka ziarninowa. Skóra wokół rany była zdrowa.
Postępowanie i wyniki
  • Po wykonaniu 19 zmian opatrunku i jednej zmianie pompy w ciągu pięćdziesięciu sześciu dni leczenia, postęp procesu gojenia był wystarczający, by kontynuować leczenie przy użyciu opatrunku AQUACEL® Extra™ oraz opatrunku piankowego AQUACEL® Foam.
  • Pacjentka nie odczuwała bólu podczas aplikacji systemu ani w trakcie terapii, a podczas usuwania opatrunku nasilenie bólu oceniała jako niewielkie (1 punkt w skali EVA).
  • Na zakończenie okresu ewaluacji zaobserwowano wzrost ilości tkanki ziarninowej w łożysku rany oraz poprawę stanu rany i otaczającej skóry.

ilustracja 1

ilustracja 2

Następny przypadek:: Owrzodzenie kończyny dolnej o mieszanej etiologii – leczenie trwające 7 dni

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL and Sensi-Care są znakami handlowymi Convatec Inc. Wszelkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

©2022 Convatec Inc.

AWC/02/10/2020