Back to Kontrola rany

Studium przypadku

Operacja wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego – leczenie trwające 4 dni

Pacjent
  • 69-letnia kobieta
  • Przyjęta w celu wykonania operacji wszczepienia endoprotezy całkowitej stawu biodrowego
  • Choroby współistniejące: m.in. przewlekła niedokrwistość oraz cukrzyca typu 2.
  • Wskaźnik BMI: >35
Rana
  • Przebieg operacji chirurgicznej w początkowej fazie był dobry, bez odnotowania jakichkolwiek problemów. Pacjentkę wypisano do domu z założonym opatrunkiem AQUACEL® Surgical i przepisano preparat Dabigtran (profilaktyka VTE).
  • Po dziewięciu dniach u pacjentki wystąpił ból oraz wydzielina z rany.
  • W dziewiątym dniu wykonano badanie kontrolne pacjentki (ilustracja 1). Na ranie zaobserwoano krwiak, miejsce było stwardniałe z umiarkowaną ilością wysięku.
Postępowanie i wyniki
  • System NPWT Avelle™ został założony w dziewiątym dniu oraz przerwano podawanie preparatu Dabigatran
  • Cztery dni później przeprowadzono badanie rany chirurgicznej (ilustracja 2), która była czysta, sucha i bez krwiaka.

ilustracja 1

ilustracja 2

Następny przypadek:: Owrzodzenie kończyny dolnej o mieszanej etiologii – leczenie trwające 7 dni

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL and Sensi-Care są znakami handlowymi Convatec Inc. Wszelkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

©2022 Convatec Inc.

AWC/02/10/2020