Leczenie ran

Rany ostre i trudnogojące się stanowią znaczące obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. Wpływ na to mają takie czynniki jak: starzenie się populacji, otyłość i cukrzyca. Coraz bardziej powszechne staje się występowanie zakażeń, amputacje i zgony w następstwie występowania ran, lecz można tego uniknąć stawiając dokładne rozpoznania i wcześnie rozpoczynając właściwe leczenie.1

Skuteczniejsze leczenie ran, m.in. właściwe rozpoznania, leczenie i zapobieganie powikłaniom w procesie leczenia ran, może przyczynić się do minimalizacji kosztów terapii.2

 • 4 mln

  roczna ilość występowania ran w UE

 • 6650 EUR

  przeciętny koszt leczenia owrzodzenia kończyny dolnej w UE

 • 2,2 mln

  pacjentów było leczonych z powodu rany ostrej lub przewlekłej przez publiczne placówki ochrony zdrowia w okresie od 2012 do 2013 r., przy czym koszt leczenia wyniósł 4,5-5,2 mld £

 • 10000 EUR

  przeciętny koszt leczenia owrzodzenia stopy w UE

 • 2-4%

  budżetu UE przeznaczonego na opiekę zdrowotną jest wykorzystywane na leczenie owrzodzeń nóg i stóp

Leczenie ran jest kosztowne: 2,3

 • 85%

  amputacji poprzedza występowanie owrzodzeń

 • Opóźnione gojenie się

 • Pięcioletni

  współczynnik umieralności pacjentów po amputacji

 • Pogorszenie jakości życia

Występowanie ran może zmienić życie pacjentów: 1,4

Zastosowanie jednorazowego systemu do NPWT w celu poprawy wyników klinicznych leczenia trudnogojących się ran

Leczenie trudnogojących się ran i ran ostrych za pomocą NPWT polegało zazwyczaj na zakładaniu opatrunku piankowego lub z gazy, dostosowanego do rozmiarów rany, a następnie na podłączeniu go do dużej pompy wielokrotnego użytku z kanistrem.

W ostatnich latach dzięki postępowi technologicznemu, terapia NPWT stała się bardziej dyskretna, mniej dokuczliwa dla pacjentów i bardziej dostępna – co oznacza, że więcej pacjentów może skorzystać z przyspieszonej terapii gojenia się ran.

Mechanizm działania NPWT cechuje się wieloma korzystnymi efektami wywieranymi na rany otwarte:5,6

 • Zmniejsza obrzęk tkanek
 • Powoduje obkurczenie się rany w wyniku zastosowanego ciśnienia
 • Zwiększa perfuzję
 • Stymuluje angiogenezę
 • Powoduje tworzenie się tkanki ziarninowej

System Avelle daje pełnię korzyści ze stosowania NPWT w małej, przenośnej pompie z kompleksowym opatrunkiem wykonanym w technologii Hydrofiber® , mniejszą ingerencję w codzienny tryb życia i zminimalizowanie ograniczenia mobilności pacjentów.

Wybór odpowiedniego systemu NPWT może przyczynić się do poprawy wyników leczenia ran ostrych i trudnogojących się.

W jaki sposób system NPWT Avelle wspomaga leczenie ran:

 • Łatwa aplikacja

  Kompleksowe opatrunki są dostępne w wielu rozmiarach, aby były odpowiednie dla ran umiejscowionych w różnych obszarach anatomicznych.

 • Technologia Hydrofiber®

  Opatrunek ulega zżelowaniu przy zetknięciu z płynem wysiękowym z rany,  zamykając bakterie w opatrunku i pozostawiając je z dala od otaczającej skóry.

 • Komfort pacjenta

  Mała, przenośna pompa umożliwia pacjentom prowadzenie aktywnego trybu życia podczas terapii.

 • NPWT

  Udowodnione stałe wytwarzanie podciśnienia o wartości 80 mmHg do łożyska rany w trakcie trwania całej terapii. 

 • 30-dniowy czas działania pompy

  Dzięki stosowaniu jednej pompy przez okres do 30 dni terapii*, unika się konieczności wymiany pompy co tydzień lub co dwa tygodnie, co jest konieczne przy stosowaniu alternatywnych urządzeń jednorazowego użytku do NPWT.

 • 7-dniowy okres noszenia opatrunku

  W zależności od poziomu wysięku, opatrunek NPWT Avelle może pozostać na ranie na czas do 7 dni, co przyczynia się do optymalizacji ilości zmian opatrunków.

 • Ochrona rany

  Zapewnia barierę przeciwko bakteriom, wirusom i wodzie.

System NPWT Avelle - schemat postępowania

System NPWT Avelle jest odpowiedni do stosowania na rany z niewielkim lub średnim wysiękiem, a w przypadku ran głębszych (do 2 cm) można go łączyć z opatrunkami AQUACEL® Extra lub wypełnieniem z gazy. W razie potrzeby system NPWT Avelle może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną.

Należy podjąć następujące kroki, aby upewnić się, że system NPWT Avelle może zostać zastosowany na ranę danego pacjenta.

Opisy przypadków

Przeczytaj wybrane opisy przypadków użycia systemu NPWT Avelle u pacjentów z ranami chirurgicznymi lub innymi trudnogojącymi się ranami.  

Wykorzystaj wspomagającą gojenie ran, moc systemu NPWT Avelle
Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób system Avelle może przyczynić się do poprawy wyników leczenia pacjentów? Skontaktuj się z przedstawicielem firmy ConvaTec.

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL and Sensi-Care są znakami handlowymi Convatec Inc. Wszelkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

©2022 Convatec Inc.

AWC/02/10/2020