Postępowanie z ranami chirurgicznymi

Ponieważ każdego roku liczba zabiegów chirurgicznych wzrasta,u znacznej liczby pacjentów dochodzi do zakażeń miejsca operowanego (ang. SSI) oraz innych powikłań ran chirurgicznych, które mogą spowodować pogorszenie wyników leczenia operacyjnego. ZMO może doprowadzić do powikłań w przebiegu procesu gojenia, m.in. do powstania krwiaka, miejscowego nagromadzenia płynu surowiczego oraz rozejścia się brzegów rany, co wiąże się z wydłużeniem czasu leczenia i wzrostem kosztów związanych z opieką zdrowotną oraz znacząco wpływa na świadczeniodawców i pacjentów.

Podciśnieniowa terapia zamkniętych ran operacyjnych (ciNPWT)staje się obecnie profilaktyczną możliwością zmniejszania ryzyka zakażenia miejsca operowanego.

Rozwiązania chirurgiczne, wykorzystujące technologię Hydrofiber® firmy ConvaTec, mogą pomóc w wyzwaniu dotyczącym zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego.

 • 21.8%

  wszystkich zakażeń związanych z opieką zdrowotną stanowią ZMO1

 • €5,886

  mediana kosztów przypadająca na pacjenta, którą można przypisać ZMO3

 • x2

  prawie dwukrotnie wyższekoszty opieki zdrowotnej spowodowane ZMO4

 • 500,000

  osób jest dotkniętych SSI w UE rocznie2

 • 19mld EUR

  koszty, które można przypisać ZMO w UE rocznie2

Leczenie zakażeń miesjca operowanego może być kosztowne:

 • 10 dni

  szacunkowy wydłużony czas trwania pobytu, który można przypisać ZMO2

 • 3x

  trzykrotnie wyższy współczynnik umieralności5

 • 5x

  zwiększone prawdopodobieństwo ponownego przyjecia pacjenta na oddział4

Wpływ ZMO na system opieki zdrowotnej i pacjentów:

Wykorzystaj moc terapii podciśnieniowej w miejscach zamkniętych ran operacyjnych w celu uniknięcia ZMO.

Adapted from: World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT. Wounds International, 2016 s. 19

Efekty stosowania NPWT na zamknięte rany operacyjne6

Mechanizm działania terapii podciśnieniowej zamkniętych ran operacyjnych, cechuje się wieloma korzystnymi efektami:7

 • Redukcja naprężenia w linii nacięcia chirurgicznego
 • Zmniejszenie obrzęków
 • Zapewnienie hermetycznego uszczelnienia.

Jak system NPWT Avelle wspamaga terapię miejsc zamkniętych ran operacyjnych:

 • Łatwa aplikacja

  Kompleksowy opatrunek dostępnyw różnych rozmiarach, dający możliwość odpowiedniego dostosowania do potrzeb różnych specjalizacji chirurgicznych.

 • Technologia Hydrofiber®

  Opatrunek ulega zżelowaniu przy zetknięciu z płynem wysiękowym z rany, zamyka w swojej strukturze bakterie, je z dala od otaczającej skóry.

 • Komfort pacjenta

  Mała, przenośna pompa umożliwia pacjentom prowadzenie aktywnego trybu życia, wspomagając proces rekonwalescencji.

 • Ochrona miejsca nacięcia chirurgicznego

  Zapewniabarierę przed wirusami, bakteriami i wodą.

 • NPWT

  Udowodniono stałe przenoszenie podciśnieniado łożyska rany o wartości 80 mmHg podczas trwania terapii.

 • 30-dniowa czas działania pompy

  Podczas 30 dni prowadzenia terapii NPWT można wielokrotnie zmieniać opatrunek, unikając jednocześnie cotygodniowej wymiany pompy.

Rozwiązaniafirmy ConvaTec w zakresie ran chirurgicznych

ConvaTec - Twój wybór w leczeniu ran pooperacyjnych wspierany technologią Hydrofiber®.

ConvaTec jest wiodącą, światową firmą w dziedzinie technologii medycznych, oferującą specjalistyczną gamę rozwiązań w zakresie gojenia ran w oparciu o technologię Hydrofiber® wraz z terapią podciśnieniową ran zamkniętych chirurgicznie. Adaptując nasz schemat postępowania z miejscem operowanym i dokonując oceny ryzyka powikłań wśród swoich pacjentów, możesz wybrać odpowiedni opatrunek chirurgiczny w celu zmniejszenia ryzyka powikłań miejsca operowanego i poprawy wyników pooperacyjnych.

Studium przypadku

Zapoznaj się z jedną z wielu opisanych historii o sukcesach terapeutycznych przy zastosowaniu systemu NPWT Avelle w różnych wskazaniach chirurgicznych oraz w trudnych do zaopatrzenia ranach.

Wykorzystaj wspomagającą leczenie moc systemu NPWT Avelle
Czy chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób system Avelle może przyczynić się do poprawy wyników leczenia pacjentów? Skontaktuj się z przedstawicielem firmy ConvaTec.

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL and Sensi-Care są znakami handlowymi ConvaTec Inc. Wszelkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

©2020 ConvaTec Inc.

AWC/02/10/2020