Postępowanie z ranami chirurgicznymi

Ponieważ każdego roku liczba zabiegów chirurgicznych wzrasta, u znacznej liczby pacjentów dochodzi do zakażenia miejsca operowanego (ang. SSI) oraz innych powikłań ran chirurgicznych, które mogą spowodować pogorszenie wyników leczenia operacyjnego. ZMO może doprowadzić do powikłań w przebiegu procesu gojenia, m.in. do powstania krwiaka, miejscowego nagromadzenia płynu surowiczego oraz rozejścia się brzegów rany, co wiąże się z wydłużeniem czasu leczenia i wzrostem kosztów związanych z opieką zdrowotną oraz znacząco wpływa na świadczeniodawców i pacjentów.

Podciśnieniowa terapia zamkniętych ran operacyjnych (ciNPWT) staje się obecnie profilaktyczną możliwością zmniejszania ryzyka zakażenia miejsca operowanego.

Rozwiązania chirurgiczne, wykorzystujące technologię Hydrofiber® firmy ConvaTec, mogą pomóc
w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego.

 • 21.8%

  wszystkich zakażeń związanych z opieką zdrowotną stanowią ZMO1

 • €5,886

  mediana kosztów przypadająca na pacjenta, którą można przypisać ZMO3

 • x2

  prawie dwukrotnie wyższekoszty opieki zdrowotnej spowodowane ZMO4

 • 500,000

  osób jest dotkniętych SSI w UE rocznie2

 • 19mld EUR

  koszty, które można przypisać ZMO w UE rocznie2

Leczenie zakażeń miesjca operowanego może być kosztowne:

 • 10 dni

  szacunkowy wydłużony czas trwania pobytu, który można przypisać ZMO2

 • 3x

  trzykrotnie wyższy współczynnik umieralności5

 • 5x

  zwiększone prawdopodobieństwo ponownego przyjęcia pacjenta na oddział4

Wpływ ZMO na system opieki zdrowotnej i pacjentów:

Wykorzystaj moc terapii podciśnieniowej na zamknięte rany operacyjnye w celu uniknięcia ZMO.

Adapted from: World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT. Wounds International, 2016 s. 19

Efekty stosowania NPWT na zamknięte rany operacyjne6

Mechanizm działania terapii podciśnieniowej zamkniętych ran operacyjnych, cechuje się wieloma korzystnymi efektami:7

 • Redukcja napięcia w linii nacięcia chirurgicznego
 • Zmniejszenie obrzęków
 • Zapewnienie hermetycznego uszczelnienia.

Jak system NPWT Avelle wspamaga terapię zamkniętych ran operacyjnych:

 • Łatwa aplikacja

  Kompleksowy opatrunek dostępny w różnych rozmiarach, dający możliwość odpowiedniego dostosowania do potrzeb różnych specjalizacji chirurgicznych.

 • Technologia Hydrofiber®

  Opatrunek ulega zżelowaniu przy zetknięciu z płynem wysiękowym z rany, zamyka w swojej strukturze bakterie, utrzymując je z dala od otaczającej skóry.

 • Komfort pacjenta

  Mała, przenośna pompa umożliwia pacjentom prowadzenie aktywnego trybu życia, wspomagając proces rekonwalescencji.

 • Ochrona miejsca nacięcia chirurgicznego

  Zapewnia barierę przed wirusami, bakteriami i wodą.

 • NPWT

  Udowodniono stałe przenoszenie podciśnienia o wartości 80 mmHg do łożyska rany, podczas trwania terapii.

 • 30-dniowy czas działania pompy

  Podczas 30 dni prowadzenia terapii NPWT można wielokrotnie zmieniać opatrunek, unikając jednocześnie cotygodniowej wymiany pompy.

Rozwiązania firmy ConvaTec w zakresie ran chirurgicznych

ConvaTec - Twój wybór w leczeniu ran pooperacyjnych, wspierany technologią Hydrofiber®.

ConvaTec jest wiodącą, światową firmą w dziedzinie technologii medycznych, oferującą specjalistyczną gamę rozwiązań w zakresie gojenia ran w oparciu o technologię Hydrofiber® wraz z terapią podciśnieniową ran zamkniętych chirurgicznie. Adaptując nasz schemat postępowania z miejscem operowanym i dokonując oceny ryzyka powikłań wśród swoich pacjentów, możesz wybrać odpowiedni opatrunek chirurgiczny w celu zmniejszenia ryzyka powikłań miejsca operowanego i poprawy wyników pooperacyjnych.

Studium przypadku

Zapoznaj się z jedną z wielu opisanych historii o sukcesach terapeutycznych przy zastosowaniu systemu NPWT Avelle w różnych wskazaniach chirurgicznych oraz w trudnych do zaopatrzenia ranach.

Wykorzystaj wspomagającą leczenie moc systemu NPWT Avelle
Czy chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób system Avelle może przyczynić się do poprawy wyników leczenia pacjentów? Skontaktuj się z przedstawicielem firmy ConvaTec.

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL and Sensi-Care są znakami handlowymi Convatec Inc. Wszelkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

©2022 Convatec Inc.

AWC/02/10/2020