System Avelle w badaniach

in-vitro

W badaniach in-vitro przy użyciu modelu rany wykazano, że system NPWT Avelle kontroluje poziom płynów podczas przenoszenia podciśnienia przez opatrunek do łożyska rany.

Pełna kontrola płynów dzięki opatrunkowi do terapii podciśnieniowej Avelle 

Efektywna kontrola płynów

Opatrunek NPWT Avelle w technologii Hydrofiber® dopasowuje się do łożyska rany, stwarza korzystne, wilgotne środowisko gojenia się rany, pochłaniając i zatrzymując wysięk1 i zawarte w nim bakterie2,3.

W badaniach in vitro dotyczących kontroli płynów wykazano, że:

UDOWODNIONO: Opatrunek NPWT Avelle całkowicie wchłonął płyn przy podciśnieniu o wartości 80 mmHg, czemu nie towarzyszyło gromadzenie się płynu – dowodzi to jego zdolności do optymalnej kontroli płynów.

UDOWODNIONO: Efektywna kontrola płynów, wykorzystująca właściwości technologii Hydrofiber®.

Symulacja łożyska rany o umiarkowanym wysięku (82 ± 10 ml) w czasie 3 dni. 

Stworzony w celu kontroli płynów w ranach o małym i umiarkowanym wysięku.

Wysięk jest kontrolowany przez system NPWT Avelle dzięki pochłanianiu wysięku i odparowywaniu go poprzez absorbujące warstwy w technologii Hydrofiber® i oddychającą warstwę zewnętrzną opatrunku.

UDOWODNIONO: Chłonność całkowita i odparowywanie płynów wykazane przez opatrunek NPWT Avelle wspiera tworzenie korzystnego dla gojenia rany, wilgotnego środowiska.4

 

 

Dostarczanie podciśnienia przez 7 dni poprzez 4 warstwy opatrunku AQUACEL® Extra. 

Stałe wytwarzanie podciśnienia

System NPWT Avelle został opracowany w taki sposób, aby na całej powierzchni rany,  w sposób ciągły wytwarzać podciśnienie, wynoszące 80 mmHg (±20 mmHg). W badania in vitro wykazano4, że:

UDOWODNIONO: Podciśnienie o wartości 80 mmHg jest stale przekazywane przez uwodniony opatrunek w technologii Hydrofiber® , do symulowanego łożyska rany, przez 4 warstwy opatrunku AQUACEL® Extra na głębokość 2 cm w okresie 7 dni.

Utrzymywanie podciśnienia (mmHg)

Utrzymywanie podciśnienia

Badania in-vitro pokazują4, że jednokierunkowy zawór w złączu luer lock utrzymuje podciśnienie po odłączeniu pompy od opatrunku przez 1 godzinę (± 10 mmHg).

UDOWODNIONO: ciągłe wytwarzanie podciśnienia o wartości 80 mmHg w obrębie łożyska rany.
UDOWODNIONO: zachowanie podciśnienia przez 1 godzinę po odłączeniu od pompy.

Wyniki badań in-vitro :

  1. UDOWODNIONO: ciągłe wytwarzanie podciśnienia wynoszące 80 mmHg przez zżelowane warstwy opatrunku w technologii Hydrofiber®.
  2. UDOWODNIONO: przenoszenie podciśnienia przy jednoczesnym zastosowaniu z opatrunkami wypełniającymi AQUACEL® Extra.
  3. UDOWODNIONO: efektywną kontrolę płynów w ranach o małym lub umiarkowanym wysięku.
  4. UDOWODNIONO: opatrunek NPWT Avelle zachowuje podciśnienie przez 1 godzinę po odłączeniu od pompy.
Wykorzystaj wspomagającą gojenie ran, moc systemu NPWT Avelle
Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób system Avelle może przyczynić się do poprawy wyników leczenia pacjentów? Skontaktuj się z przedstawicielem firmy ConvaTec.

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL and Sensi-Care są znakami handlowymi Convatec Inc. Wszelkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

©2022 Convatec Inc.

AWC/02/10/2020