Behandling af incisioner

Efterhånden som antallet af kirurgiske indgreb stiger ses også et betydeligt antal patienter, der udvikler kirurgiske infektioner (SSI) og andre komplikationer, som kan påvirke det kirurgiske resultat efter en operation. SSI kan have betydelig indvirkning på patientens helingsproces, og kan føre til komplikationer som hæmatomer og seromer, der er forbundet med andre helbredsproblemer og sundhedsrelaterede omkostninger, der har indvirkning på både sundshedspersonale og patient.

Behandling af lukkede incisioner med negativt tryk (ciNPWT) kan anvendes præventivt for at reducere risikoen for komplikationer.

ConvaTec Surgical Solutions med Hydrofiber®-teknologi kan hjælpe dig med at forebygge komplikationer som følge af et kirurgisk indgreb.

 • 21,8%

  af alle sundhedsrelaterede infektioner er kirurgiske infektioner (SSI).1

 • 5.886€

  gennemsnitsomkostninger pr. patient, som kan tilskrives kirurgisk infektion (SSI)3

 • x2

  Næsten en fordobbling i sundhedsrelaterede omkostninger grundet SSI4

 • 500,000

  mennesker bliver påvirket af kirurgiske infektioner (SSI) i EU om året2

 • 19 mia.€

  omkostninger tilskrevet kirurgisk infektioner (SSI) pr. år i EU.4

Kirurgiske komplikationer kan være omkostningsfulde:

 • 10 dages

  Estimeret forlængelse af hospitalsophold, der kan tilskrives SSI2

 • 3x

  større dødelighed5

 • 5x

  større sandsynlighed for genindlæggelse4

Kirurgiske infektioners indvirkning på sundhedssystem og patienter:

Reducér risikoen for SSI ved brug af Avelle negativ tryk terapi til lukkede incisioner.

Fra: World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT. Wounds International, 2016 s. 19

Effekten af NPWT på lukkede incisioner6

ciPNT er kendt for at:7

 • reducere trækket på incisionslinjen
 • reducere ødemer i vævet
 • levere en lufttæt forsegling af såret

Sådan understøtter Avelle NPWT-systemet lukkede incisioner:

 • Nem applicering

  Alt-i-én bandage tilgængelig i en række forskellige størrelser, der passer til forskellige typer sår og appliceringer.

 • Hydrofiber®-teknologi

  Gelerer ved kontakt med sårvæske og binder bakterier for at beskytte den omkringliggende hud.

 • Patientkomfort

  Lille, transportabel pumpe tillader patienten at holde sig aktiv under sin behandling med NPWT.

 • Beskytter incisionen

  Mod bakterier og tillader brusebad.

 • NPWT

  Leverer kontinuerligt negativt tryk på 80 mmHg (±20 mmHg) til sårbunden.

 • Op til 30-dages levetid

  Op til 30-dages levetid* giver mulighed for adskillige bandageskift uden behovet for ugentlige udskiftninger af pumpen.

ConvaTec Surgical Solutions

ConvaTec - dit valg inden for postoperativ sårbehandling med Hydrofiber®-teknologi.

ConvaTec er en ledende, global producent af medicotekniske produkter med en bred portefølje af avancerede sårbehandlingsprodukter med Hydrofiber®-teknologi, og med mulighed for levering af negativ tryk terapi til lukkede insicioner. Med Surgical Solutions kan du risikovurdere din patient og vælge den rigtige post-operative bandage, reducere risikoen for komplikationer og forbedre de post-operative resultater.

Case-studier

Læs nogle af vores mange succeshistorier med Avelle NPWT på tværs af sårtyper og applicering.

Få fuldt udbytte af Avelle NPWT
Ønsker du sparring og information om, hvordan Avelle kan forbedre dine patienters resultater? Bestil et besøg eller en undervisning af din lokale ConvaTec Danmark A/S produktspecialist.

®/ Avelle, Hydrofiber & AQUACEL er varemærker tilhørende Convatec Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. ©2022 Convatec Inc. AP-030361